Otázky a odpovědi (FAQ)

Otázka: Hradí pojišťovna přepravu sanitním vozidlem ?

Odpověď: Ano hradí.

Otázka: Mám vždy nárok na převoz sanitou zdarma ?

Odpověď: Nárok na převoz sanitou zdarma máte, ale jsou některé případy , kdy nárok není a to :

1) pokud Vaše diagnóza není indikována na převoz sanitním vozidlem ( může o tom rozhodnou revizní lékař Vaší ZP ) .

2) pokud vyžadujete převoz sanitou do vzdálenějšího zdravotnického zařízení , než je spádově Vaše nejbližší. Příkladně chcete být ošetřen na chirurgickám oddělení v Ostravě a Vaše nejbližší chirurgické oddělění je v Opavě, nemáte nárok na převoz sanitou zdarma do Ostravy, ale pouze do Opavy. Pokud však chcete jet do Ostravy pojišťovna uhradí jízdu do Opavy a Vy si zaplatíte, po dohodě s dopravou cestu z Opavy do Ostravy.

3) pokud chcete převézt svého příbuzného ze zdravotnického zařízení, kde je trvale hospitalizován na pobyt domů ( svátky apod.) je tento převoz klasifikován jako nadstandardní péče a je plně hrazen Vámi.

Otázka: Kdy si hradí pojištěnec přepravu sanitním vozem sám ?

Odpověď: V případě, že Vám ošetřující lékař nevystaví “ Příkaz ke zdravotnímu transportu“ a chcete jet sanitním vozidlem , je možno po domluvě s dopravou, za smluvní cenu jet sanitou na místo určení.

Otázka: Ošetřující lékař mi nevystavil “ Příkaz ke zdravotnímu transportu“ . Jak mám postupovat ?

Odpověď: V případě , že si myslíte ,že máte na sanitu nárok, je nejlepší řešení, zavolat na Vaši zdravotní pojišťovnu u které jste pojišťen a požádat revizního lékaře, zda je Vaše diagnóza indikovaná pro převoz sanitou. Určitě Vám odpoví na Váš dotaz. Pokud Vám sdělí, že nárok máte , musí Váš ošetřující lékař příkaz vystavit. V opačném případě je na Vás a na Vaší domluvě s dopravou, zda Vás odveze za smluvní cenu do určeného zdravotnického zařízení.

Otázka: Jaká je cena za přepravu ?

Odpověď: Ceny přepravy dle sazebníku VZP , případně smluvní.