Dopravní zdravotní služba | ASTRA Město Albrechtice, s.r.o.

ASTRA Město Albrechtice, s.r.o. - www.astra-ma.cz - Dopravní zdravotní služba

Dopravní zdravotní služba

Dopravní zdravotní službu zajišťuje firma v Městě Albrechticích od 6.00 do 14.30 , dále jen příslužba a po této době je možná konzultace na telefonech 603 106 362 nebo 777 780 503. V Jeseníku je pracovní doba nepřetržitá.  Pro objednávky zdravotnických převozů slouží bezplatné linky a to na středisku v Městě Albrechticích pod číslem 800 194 218 a v Jeseníku 800 100 426.
Přeprava pacientů je realizována  kvalitními sanitními vozidly, která jsou vybavena v souladu s platnou vyhláškou o provozování DRNR. Bezpečnost a právní ochranu klientů zajišťuje pojištění činnosti u Kooperativy a.s . Jako samozřejmé také považujeme pojištění přepravovaných zavazadel.

Dopravní zdravotní služba je členem Asociace nestátních dopravních zdravotních služeb ČR.

Na základě „Příkazu ke zdravotnickému transportu“, který vystaví ošetřující lékař na jméno a rodné číslo pacienta, po zadání objednávky realizujeme v požadovaném režimu převoz.

Každý pojištěnec má právo dle zákona č. 48/1997 Sb., na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně.

Dopravu zajišťujeme pro všechny zdravotní pojišťovny se kterými máme uzavřeny smlouvy :

1.    Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
2.    Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
3.    Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
4.    Oborová zdravotní  pojišťovna bank a pojišťoven (207)
5.    Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
6.    Revírní bratrská pojišťovna (213)
7.    Metal Aliance zdravotní pojišťovna (217 )
Jsme samozřejmě schopni uskutečnit i transport pacientů nesmluvních zdravotních pojišťoven. Naše dopravní zdravotní služba může zajistit i přepravu hrazenou přímou platbou, kdy ošetřující lékař nevydá příkaz ke zdravotnímu transportu a to za smluvní ceny.